Παραδέλλης, Θεόδωρος 
Μεταφράσεις
(2019) Mauss, Marcel, Το έθνος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(2016) Morin, Edgar, 1921-, Ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(2016) Gennep, Arnold Van, Τελετουργίες διάβασης, Ηριδανός
(2012) Rancière, Jacques, Ο μερισμός του αισθητού, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(2011) Συλλογικό έργο, Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge, Κέδρος
(2010) Lévi - Strauss, Claude, 1908-2009, Δομική ανθρωπολογία, Κέδρος [μετάφραση, επιμέλεια]
(2009) Gudeman, Stephen, Η ανθρωπολογία της οικονομίας, Πολύτροπον [μετάφραση, επιμέλεια]
(2009) McKinnon, Susan, Νεοφιλελεύθερη γενετική, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(2007) Bourdieu, Pierre, 1930-2002, Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός, Εκδόσεις Πατάκη
(2007) Freud, Anna, Το Εγώ και οι μηχανισμοί άμυνας, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2006) Bourdieu, Pierre, 1930-2002, Η αίσθηση της πρακτικής, Αλεξάνδρεια [μετάφραση, επιμέλεια]
(2004) Mauss, Marcel, Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου [επιμέλεια, μετάφραση]
(2004) Laing, Ronald D., Ο διχασμένος εαυτός, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2003) Lévi - Strauss, Claude, 1908-2009, Εξ αποστάσεως, Αρσενίδης
(2003) Geertz, Clifford, Η ερμηνεία των πολιτισμών, Αλεξάνδρεια
(2003) Mauss, Marcel, Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη μαγεία, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(2000) Freud, Sigmund, 1856-1939, Δοκίμια μεταψυχολογίας, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1992) Godelier, Maurice, Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1988) Godelier, Maurice, Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(1976) Winnicott, Donald W., 1896-1971, Το παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός κόσμος, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1975) Laing, Ronald D., Ο διχασμένος εαυτός, Εκδόσεις Καστανιώτη
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Bauman, Zygmunt, 1925-2017, Παράπλευρες απώλειες, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου [επιμέλεια]
(2007) Douglas, Mary, Φυσικά σύμβολα, Πολύτροπον [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]
(2005) Ong, Walter J., Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [επιμέλεια]
(2003) Sahlins, Marshall, Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου [επιμέλεια]
(2000) Dubisch, Jill, Το θρησκευτικό προσκύνημα στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(1999) Mauss, Marcel, Το δώρο, Εκδόσεις Καστανιώτη [επιμέλεια σειράς]
(1998) Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(1996) Dumont, Louis, Εισαγωγή σε δύο θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας, Εκδόσεις Καστανιώτη [επιμέλεια σειράς, επιμέλεια]
(1993) Συλλογικό έργο, Ανθρωπολογία και παρελθόν, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(1993) Malinsowski, Bronisalw, Σεξουαλικότητα και καταπίεση στην πρωτόγονη κοινωνία, Εκδόσεις Καστανιώτη [επιμέλεια σειράς]

Κριτικογραφία
Ένα λεξικό, πραγματεία, "Η Αυγή", 17.4.2016
Μια τόσο μακρινή απουσία [Λεωνίδας Κακάρογλου, Μνήμη σχεδόν πλήρης], "The Books' Journal", τχ. 47, Σεπτέμβριος 2014
Η Δομική Ανθρωπολογία του Λεβί Στρως [Claude Lévi - Strauss, Δομική ανθρωπολογία], "Η Αυγή", 6.12.2009