Κουβίδης, Δήμος 
Λοιποί τίτλοι
(2014) Williams, Bernard, 1929-2003, Αιδώς και ανάγκη, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(2012) Τσέτσος, Μάρκος, 1968-, Η μουσική στη νεότερη φιλοσοφία, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(2012) Barenboim, Daniel, Μια ζωή στη μουσική, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(2010) Dahlhaus, Carl, Τα μουσικά δράματα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]
(2008) Συλλογικό έργο, Τα μυστήρια του γυναικωνίτη, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(2006) Τσοκανή, Χαρίκλεια, Η κραυγή της μέδουσας, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(2005) Knox, Bernard, Οι αρχαιότεροι νεκροί λευκοί ευρωπαίοι άνδρες και άλλες σκέψεις για την κλασική παιδεία, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(2003) Stewart, Andrew, Τέχνη, επιθυμία και σώμα στην αρχαία Ελλάδα, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(2002) Cartledge, Paul, Οι Έλληνες, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1999) Vidal - Naquet, Pierre, 1930-2006, Πέρα από την αρχαία ελληνική δημοκρατία, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1998) Momigliano, Arnaldo Dante, Ξένη σοφία, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1998) Brown, Peter Robert Lamont, Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας , Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1998) Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1996) Lloyd, G. E. R., Αρχαία ελληνική επιστήμη, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1994) Κυρτάτας, Δημήτρης Ι., Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και οι επτά εκκλησίες της Ασίας, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1993) Detienne, Marcel, 1935-2019, Ο Διόνυσος κάτω από τ' αστέρια, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1993) Σκαλτσάς, Θεόδωρος, Ο χρυσούς αιών της αρετής, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1993) Koyré, Alexandre, Φιλοσοφία και Πολιτεία, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1992) Canfora, Luciano, Ελληνισμός, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1992) Συλλογικό έργο, Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και εμείς, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]
(1992) Vernant, Jean - Pierre, 1914-2007, Το βλέμμα του θανάτου, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια σειράς]