Βασιλείου, Ιάκωβος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2007) Πλάτων, Παπαδήμας Δημ. Ν.