Τζανέκας, Στέργιος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο [κείμενα, φωτογράφιση]
 
Λοιποί τίτλοι
(2007) Συλλογικό έργο, Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω, Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο [φωτογράφιση]