Στράτων 

Λυρικός ποιητής και επιγραμματοποιός του 2ου μ.Χ. αι., καταγόμενος από τις Σάρδεις. Συνέταξε Συλλογή επιγραμμάτων με θέμα την παιδεραστία και τίτλο "Μούσα Παιδική", που αποτελεί το κυριότερο τμήμα του 12ου βιβλίου της 16τομης "Παλατινής Ανθολογίας" του Βυζαντινού Κωνσταντίνου Κεφαλά. Σ' αυτή την συλλογή (που περιέχει επιγράμματα 29 ποιητών κι ακόμα 30 επιγράμματα αγνώστων) περιέλαβε και 94 δικά του, που διακρίνονται για την κομψότητα και την ευφυία τους.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Παιδική μούσα Στράτωνα, Επικαιρότητα
(2009) Συμποτικά επιγράμματα, Άγρα
(2007) Παλατινή ανθολογία: Στράτωνος μούσα παιδική, Κέδρος
(2005) Αρχαία ελληνικά λυρικά ποιήματα, Μπιλιέτο