Πεχλιβανίδης, Αρτέμιος 

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Άγχος, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις