Πόγγας, Νικόλαος 

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ιατρική μικροβιολογία Ι, Οδυσσέας
(2002) Ορώδη υγρά, Ιδιωτική Έκδοση
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Εργαστήριο βακτηριολογίας, Οδυσσέας
(2011) Ιατρική μικροβιολογία, Οδυσσέας
(2010) Ιατρική μικροβιολογία, Οδυσσέας
(2005) Το κρέας και τα προϊόντα του, Σύγχρονη Παιδεία