Συμεωνίδης, Παύλος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Εφαρμοσμένη τοπογραφία, Δίσιγμα
(2010) Εφαρμοσμένη τοπογραφία, Γκιούρδας Β.
(2004) Τα 10 σενάρια καταστροφής του κόσμου, Αρχέτυπο