Κάρμης, Αθανάσιος Γ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ευγένιος Βούλγαρις και οι πνευματικές ζυμώσεις του ΙΗ΄ αιώνα, Παρρησία
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ευγένιος Βούλγαρης, ο homo universalis του νέου ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών