Πεντάζου, Ιουλία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Ιστορία σε έκθεση, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(2009) Βόλος, Αρμονία - Τεγόπουλος Λεξικά [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός Α΄γενικού λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"
 
Μεταφράσεις
(2016) Stevenson, Deborah, Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Κριτική
(2014) Sterenly, Kim, Ντώκινς κατά Γκουλντ, Αλεξάνδρεια
(2011) Ανησυχητικές μούσες, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(2011) Özkirimli, Umut, Θεωρίες του εθνικισμού, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
(2011) Συλλογικό έργο, Νίκη Καναγκίνη, Εν οίκω, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(2011) Συλλογικό έργο, Παράθυρα στη θάλασσα: Η Ευρώπη μετά το τείχος του Βερολίνου, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(2010) Davies, Norman, Ιστορία της Ευρώπης, Νεφέλη
(2010) Robin, Corey, Φόβος, Αλεξάνδρεια
(2009) Davies, Norman, Ιστορία της Ευρώπης, Νεφέλη
(2007) Stevenson, Deborah, Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Κριτική
(2006) Agulhon, Maurice, 1848 η επανάσταση στη Γαλλία ή η μαθητεία στη δημοκρατία, Πόλις
(1998) Passerini, Luisa, Σπαράγματα του 20ού αιώνα, Νεφέλη
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Κονιδάρης, Δημήτριος Κ., Κέρκυρα, Αρμονία - Τεγόπουλος Λεξικά [επιμέλεια σειράς]
(2003) Ginzburg, Carlo, Ο δικαστής και ο ιστορικός, Νεφέλη [επιμέλεια]