Κονόρτας, Παρασκευάς 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Αλεξάνδρεια
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ελλάδα και Τουρκία, Αλεξάνδρεια
(2008) Η Άλωση της Πόλης: Μαρτυρίες εντός και εκτός των τειχών, Ελευθεροτυπία
(2002) Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Εταιρεία Μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής