Λιντερμάγιερ, Ορέστης 

Ο Ορέστης Λιντερμάγιερ είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από τη μελέτη των λατρειών φορτίου αγαθών, την οποία ξεκίνησε ως μεταπτυχιακός υπότροφος στον Καναδά, η έρευνά του επεκτάθηκε στα θρησκευτικά κινήματα. Το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής ήταν μια πνευματοληπτική πεντηκοστιανή Εκκλησία, η "Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής" με επιτόπια έρευνα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Αμερική.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Ανθρωπολογία και συμβολισμός στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας