Βαρέλης, Δαμιανός 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας, Εκδόσεις Παπαζήση