Μαυράκη, Ματίνα 
Μεταφράσεις
(2012) Συλλογικό έργο, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο
(2009) Mertens, Donna M., Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία, Μεταίχμιο
(2008) Συλλογικό έργο, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Μεταίχμιο