Χατζοπούλου, Μαρία 

Η Μαρία Χατζοπούλου είναι νοσηλεύτρια ΠΕ, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό από το 1998 ως κλινική νοσηλεύτρια και τα τελευταία 5 έτη απασχολείται στο Γραφείο Εκπαίδευσης Προσωπικού του νοσοκομείου ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη κατάρτισης στο ΚΕΚ Λαϊκό. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας, στην εκπαίδευση ενηλίκων στο χώρο εργασίας, στη βελτίωση και τεκμηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας και γενικά στη βελτίωση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Συλλογικό έργο, Οδηγός ανάπτυξης σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]