Μίχος, Γιώργος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Μικροκείμενα, Ενδυμίων

Κριτικογραφία
Αν υπάρχει ένας κανόνας για την Αμάντα Μιχαλοπούλου, είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες [Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μπαρόκ], 18.12.2018