Προκοπάκη, Αικατερίνη 
Μεταφράσεις
(2007) Βλάχος, Μανόλης, Modern Greek Painting in the Collection of the Bank of Greece, Τράπεζα της Ελλάδος