Βασιλοπούλου, Ευθυμία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Το κρέας και τα προϊόντα του, Σύγχρονη Παιδεία