Καραγιάννης, Χρήστος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Ο "φόβος Θεού" στην Παλαιά Διαθήκη, Έννοια
(2008) Η είσοδος των Ισραηλιτών στη Γη της Επαγγελίας, Έννοια
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Για την πίστη, Άρτος Ζωής [εισήγηση]