Εργαζάκης, Μανόλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Τί άλλαξε;, Γρηγόρη
 
Λοιποί τίτλοι
(2008) 18 φωτογράφοι, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης [φωτογράφιση]