Μαργιόλης, Κώστας 
Μεταφράσεις
(2015) Vertone, Teodosio, Albert Camus, Στάσει Εκπίπτοντες
(2010) Evdokimov, Michel, "Είδα τις ακτίνες του φωτός...", Εν πλω
(2010) Quenot, Michel, Από το ορατό στο αόρατο, Εν πλω
(2009) Staniloae, Dimitru, Προσευχή και ελευθερία, Εν πλω