Κακαλή, Σοφία 
Μεταφράσεις
(2010) Bloom, Anthony, Αντώνιος Μπλουμ: Μικρό Συναξάρι, Εν πλω
(2009) Staniloae, Dimitru, Προσευχή και ελευθερία, Εν πλω