Ιωάννης Χ. Τασσίας, Αρχιμανδρίτης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Κήρυγμα και ευχαριστία, Αρμός