Γιατζάκης, Πέτρος 
Μεταφράσεις
(2019) Bloch, Ernst, 1885 -1977, Ο αθεϊσμός στον χριστιανισμό, Άρτος Ζωής
(2018) Walzer, Michael, Στη σκιά του Θεού, Άρτος Ζωής
(2016) Barth, Karl, 1886-1968, Κάλεσέ με!, Άρτος Ζωής
(2013) Moltmann, Jurgen, Ο ερχόμενος Θεός, Άρτος Ζωής
(2009) Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900, Περί αληθείας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια, Εκκρεμές
(2008) Moltmann, Jurgen, Τι είναι θεολογία σήμερα;, Άρτος Ζωής