Φραντζεσκάκης, Ματθαίος 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Επαγγέλματα από το χθες στο σήμερα, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης "Πυξίδα της Πόλης" [επιμέλεια]
(2012) Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ., 1836-1904, Η Μηλιά, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης "Πυξίδα της Πόλης" [επιμέλεια]
(2010) Αγοραστάκης, Γιώργος, Πολιτεία, δημοκρατία και αυτοδιοίκηση, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης "Πυξίδα της Πόλης" [επιμέλεια]
(2007) Γιακουμάκης, Στέλιος, Η μουσική παράδοση της Κισάμου, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης "Πυξίδα της Πόλης" [επιμέλεια]