Κόφφα, Δόμνα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Πόλεμος και αντίσταση στη Θεσσαλία, Τόπος
(2009) Εμφύλιος πόλεμος: 60 χρόνια από τη λήξη του, Ελευθεροτυπία