Θεοδωρίδης, Γ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Τρόφιμα και καταναλωτής, Ελληνοεκδοτική