Γκαλτέμης, Χριστόδουλος 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Συλλογή Γιώργου Κωστόπουλου, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία [ζωγραφική]