Γεωργιάδης, Γιώργος, γλύπτης 
Λοιποί τίτλοι
(2010) Tribute to the Greek Mother, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [γλυπτική]
(2009) Αφιέρωμα στην Ελληνίδα μάνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [γλυπτική]
(2005) Συλλογή Γιώργου Κωστόπουλου, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία [γλυπτική]