Σιδερίδης, Γεώργιος Δ. 

Ο Γεώργιος Δ. Σιδερίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής Μεθοδολογίας της Έρευνας και Εφαρμογών της Στατιστικής στις Κοινωνικές Επιστήμες, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στα Παιδαγωγικά και στην παιδική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας και μεταδιδακτορικές σπουδές στην παιδαγωγική ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με θέματα εκπαιδευτικής ψυχολογίας, με έμφαση στη σχέση μεταξύ κινήτρων και συναισθημάτων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στη μεθοδολογία έρευνας εστιάζονται σε ζητήματα ανάλυσης δεδομένων από μελέτες περίπτωσης και στην προσομοίωση πληθυσμιακών παραμέτρων με σύγχρονες μεθόδους επανειλημμένης τυχαίας δειγματοληψίας.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
(2011) Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες, Τόπος
(2010) Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, Επίκεντρο
(2010) Ορθογραφία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2009) Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου, Γλαύκη