Γρηγοροπούλου, Βασιλική Β. 
Μεταφράσεις
(2012) Descartes, René, Οι αρχές της φιλοσοφίας Ι & ΙΙ, Εκκρεμές
(2009) Άγνωστος, Χίλιες και μία ημέρες, Κέδρος