Διάμεσης, Ηλίας 
Μεταφράσεις
(2018) Οι "σκληροί" παίζουν σκάκι, Ουαπίτι
(2013) Επί Ανάσσης Βικτωρίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου
(2012) Ivory, Michael, Πράγα, Οξύ
(2012) Toninello, Alberto, Σημείωση για την Εργατική Αυτονομία, Ουαπίτι
(2009) Carlson, Richard, 1961-2006, Μη βασανίζεστε για μικροπράγματα... στις σχέσεις σας, Ελληνικά Γράμματα