Μακεδόνιος ο Θεσσαλονικεύς 

Ποιητής του 1ου αιώνα π.Χ. Τα τρία επιγράμματα του που περιέχονται στην "Παλατινή Ανθολογία" (IX 275, XI 27 και XI 39) περιλαμβάνονταν στον "Στέφανο" του Φιλίππου. Ίσως είναι ο ποιητής ενός παιάνα σε δακτυλικούς εξάμετρους στίχους, ο οποίος ήταν γραμμένος πάνω σε μαρμάρινη πλάκα που βρέθηκε στην Αθήνα.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Προτρεπτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2011) Τα ερωτικά επιγράμματα, Επικαιρότητα
(2009) Συμποτικά επιγράμματα, Άγρα