Μπιλάλης, Δημήτρης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2000) Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων [εισήγηση]