Φραγκόπουλος, Γιάννης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Χώρου ζητήματα, Ζήτη
 
Μεταφράσεις
(2009) Knox, Paul, Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων, Σαββάλας