Κωνσταντινίδου, Άννα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία, Μίλητος