Καράμπελας, Κώστας 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Τί άλλαξε;, Γρηγόρη