Τσιτουρίδου, Μελπομένη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Η ορατή πλευρά του χρώματος, Τζιόλα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Νέοι και τεχνολογίες της επικοινωνίας, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2009) Τί άλλαξε;, Γρηγόρη