Τραϊανού, Ελευθερία
Κριτικογραφία
Ελληνικά αγριολούλουδα διά χειρός Νίκης Γουλανδρή [Kit Tan, Ελληνικά αγριολούλουδα], "Realnews", 7.2.2010