Λαούρδας, Βασίλειος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(1979) Η νεοελληνική κριτική για τον Παντελή Πρεβελάκη, Ευθύνη
(1978) Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη, Ευθύνη