Σταύρου, Θεοφάνης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Ιστορικά κριτικά, Εκδόσεις Καστανιώτη
(1983) Επιστροφή στον Κωστή Παλαμά, Ευθύνη
(1981) Μελετήματα για τον Ε. Π. Παπανούτσο, Ευθύνη