Γκαδόλου, Αναστασία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Αρχαιολογία: Πελοπόννησος, Μέλισσα
(2011) The "Dark Ages" Revised, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας [εισήγηση]
(2011) Αχαΐα και νότιος Ιταλία, Σήμα Εκδοτική
(2010) Archäologisches Nationalmuseum, Καπόν
(2010) Musée Archéologique National, Καπόν
(2010) Museo Arqueológico Nacional, Καπόν
(2010) National Archaeological Museum, Καπόν
(2010) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Καπόν