Μεταξάς, Κωνσταντίνος Α. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Το βιβλίο του Tang soo do, Andy's Publishers