Σκουρλάς, Παντελής 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ο άρχοντας του χρόνου, Andy's Publishers