Μακρυνικόλα, Αικατερίνη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Γιάννης Ρίτσος 1909-1990, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου [κείμενα, επιμέλεια]
(2009) Γιάννη Ρίτσος (1909-1990), Ελευθεροτυπία
(2009) Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(1982) Εργογραφία Γιάννη Ρίτσου. Χρονολόγιο εργογραφίας του Ρίτσου, Κέδρος
 
Λοιποί τίτλοι
(2015) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, Κέδρος [επιμέλεια]
(2014) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Γιάννης Ρίτσος: Σβήνω τον ίσκιο ολόκληρο με τούτο το χρυσό μολύβι, Η Καθημερινή [ανθολόγηση, επιμέλεια]
(2010) Βάρναλης, Κώστας, 1884-1974, Ο λαός των Μουνούχων, Κέδρος [επιμέλεια]
(2009) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Γιάννης Ρίτσος: Λόγος και μουσική, Μουσείο Μπενάκη [επιμέλεια]
(2008) Συλλογικό έργο, Γιάννης Ρίτσος: ο ποιητής και ο πολίτης, Κέδρος [επιμέλεια]
(2006) Διαδρομές στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο [επιμέλεια]
(2000) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Ανθολογία Γιάννη Ρίτσου, Κέδρος [επιμέλεια]
(1999) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Ποιήματα ΙΓ, Κέδρος [επιμέλεια]
(1997) Ρίτσος, Γιάννης, 1909-1990, Ποιήματα, Κέδρος [επιμέλεια]
(1994) Συλλογικό έργο, Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά, Κέδρος [επιμέλεια]
(1983) Aragon, Louis, 1897-1982, Ο Αραγκόν για τον Ρίτσο, Κέδρος [επιμέλεια]
(1980) Bien, Peter, Αντίθεση και σύνθεση στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Κέδρος [επιμέλεια]