Μητραλέξης, Σωτήρης 

Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι εντεταλμένος διδάσκων φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητικός εταίρος στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Έχει διατελέσει επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Πόλεως, Κωνσταντινούπολη-Istanbul Sehir Univ. και έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας της Freie Universitat Berlin, διδάκτωρ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μετά από σπουδές φιλολογίας και φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Freie Universitat Berlin.
Έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα βιβλία "Ever-Moving Repose: A Contemporary Reading of Maximus the Confessor’s Theory of Time" (Oregon: Cascade, 2017), "Μεθοδολογία και Θεωρία της Ιστορίας της Φιλοσοφίας" (Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2017), "Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους" (Αθήνα: Αρμός, 2019), "Ludwig Wittgenstein between Analytic Philosophy and Apophaticism" (επιμ., Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2015), και "Slavoj Zizek and Christianity" (συνεπιμ., Νέα Υόρκη: Routledge, 2019).

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Η ιστορική παρουσία Μάξιμου του Ομολογητού: Συγκομιδή της έρευνας, Βυζαντινός Δόμος
(2017) Μεθοδολογία και θεωρία της ιστορίας της φιλοσοφίας, Καρδαμίτσα
(2012) Πολιτική αδολεσχία II, manifesto
(2011) Πολιτική αδολεσχία Ι, manifesto
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και πολιτισμός, Βυζαντινός Δόμος
(2015) Απελευθέρωση της εκκλησίας από το κράτος, manifesto [κείμενα, επιμέλεια]
(2015) Το συναμφότερον, Αρμός
(2015) Χρήστος Γιανναράς, manifesto
(2010) 93 ωδές και ποιήματα, Tremendum - Κωνσταντίνος Βουτζουλίδης
(2010) Εισαγωγικά κείμενα για το πρόσωπο, Tremendum - Κωνσταντίνος Βουτζουλίδης
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Πόλις, οντολογία, εκκλησιαστικό γεγονός, Πορφύρα Εκδόσεις [επιμέλεια]