Θωμοπούλου, Ιωάννα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Διοίκηση σχολικών μονάδων με έμφαση στην ποιότητα, Νομική Βιβλιοθήκη
(2010) Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, Παρασκήνιο