Φιλιππάτου, Διαμάντω 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Πεδίο [επιμέλεια, κείμενα]
(2011) Δυσκολίες μάθησης, Πεδίο
(2011) Επιστημονικά ανάλεκτα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας
(2010) Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, Επίκεντρο