Χριστοφορίδου, Κλεονίκη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Biennále 3: 3ο Διεθνές εργαστήριο καλλιτεχνών: "Ντόμινο", Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 
Μεταφράσεις
(2012) Συλλογικό έργο, Το μουσείο μέσα στο μουσείο: Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(2009) Πράξις, Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
 
Λοιποί τίτλοι
(2012) Συλλογικό έργο, Biennále 3: Performance Festival, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης [επιμέλεια]
(2012) Συλλογικό έργο, Biennále 3: Ο γκρεμός και το ρέμα, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης [επιμέλεια]
(2012) Συλλογικό έργο, Biennále 3: Συνάντηση του Μεσογειακού Κοινοβουλίου για τον Πολιτισμό, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης [επιμέλεια]
(2009) Συλλογικό έργο, Electros, Techno Rituals, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης [επιμέλεια]