Λούκου - Παλαιολογοπούλου, Βάσω 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) DELF juniors A1, Eiffel Editions
(1998) L' esclave et la cigogne, Eiffel Editions [κείμενα, εικονογράφηση]
Les nouvelles annales du DELF pour l' année 2000, Eiffel Editions
Les nouvelles Annales du DELF pour l' année 2001, Eiffel Editions
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2002) Annales du DALF B2, Eiffel Editions
(2001) Succès au DELF A1, Eiffel Editions
(2001) Succès au DELF A2, Eiffel Editions
(2001) Succès au Delf A2 nouvelle formule, Eiffel Editions
(2001) Succès au DELF A4, Eiffel Editions
(2001) Succès au DELF A4 nouvelle formule, Eiffel Editions
(1999) S.O.S Dalf, Eiffel Editions
(1998) Annales du DELF A1, Eiffel Editions
(1998) Annales du DELF A1, Eiffel Editions
(1998) S.O.S DALF, Eiffel Editions
(1998) Succès au DALF B3, Eiffel Editions
(1997) Annales du DELF A4, Eiffel Editions
(1997) Annales du DELF A4, Eiffel Editions
(1997) Succès au DALF B3, Eiffel Editions
(1997) Succès au DALF B3, Eiffel Editions
(1997) Succès au DALF B4, Eiffel Editions
(1996) Succès au DALF B2, Eiffel Editions
(1996) Succès au DALF B2, Eiffel Editions
(1995) Succès au DALF B4, Eiffel Editions
 
Λοιποί τίτλοι
(1999) Flégas, Cybèle, Le pêcheur de perles, Eiffel Editions [εικονογράφηση]
(1998) Βασιλείου, Εύα, Les aventures de Nicolas chez les Vikings, Eiffel Editions [εικονογράφηση]
(1998) Flégas, Cybèle, Les aventures de Nicolas en Egypte, Eiffel Editions [εικονογράφηση]
(1994) Carroll, Lewis, 1832-1898, Alice au Pays des merveilles, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Dumas, Alexandre, 1802-1870, La tulipe noire, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Perrault, Charles, 1628-1703, Le chat botté, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Cooper, James Fenimore, Le dernier des Mohicans, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Leroux, Gaston, 1868-1927, Le fantôme de l' opéra, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Doyle, Arthur Conan, 1859-1930, Les aventures de Sherlock Holmes, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Twain, Mark, 1835-1910, Les aventures de Tom Sawyer, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Travers, Pamela L., Mary Poppins, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Dickens, Charles, 1812-1870, Oliver Twist, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Barrie, James Matthew, 1860-1937, Peter Pan, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Collodi, Carlo, 1826-1890, Pinocchio, Eiffel Editions [διασκευή]
(1994) Robin des bois, Eiffel Editions [διασκευή]
Mes premiers mots en français, Eiffel Editions [εικονογράφηση]
Το πρώτο μου βιβλίο με εικόνες, Eiffel Editions [εικονογράφηση]